CEG

 

Representantes da Confederación Mar-Industria Alimentaria manteñen unha reunión coa Dirección Xeral da Costa e do Mar para buscar un cambio de lexislación

Cetárea

Representantes da Confederación Mar-Industria Alimentaria, entre os que se atopaban o seu presidente e tamén da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, e o secretario xeral da Asociación Galega de Empresas Depuradoras de Moluscos (AGADE), Juan Carlos Maneiro, reuníronse esta mañá coa directora xeral da Costa e o Mar do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Ana Oñoro, e con Ainhoa Pérez Puyol, subdirectora xeral de Dominio Público Marítimo Terrestre, co obxectivo de buscar un cambio de lexislación que facilite e promova por parte das Administracións o mantemento das empresas afectadas e as súas instalacións na ribeira do mar no caso do vencemento dos prazos concesionales -cumprindo sempre e en todo caso os requisitos normativos ambientais-, evitando desta forma que a actividade produtiva e o emprego véxanse comprometidos polo esgotamento do mesmo.

No devandito encontro, o primeiro dos celebrados no marco do Grupo de Traballo creado pola Dirección Xeral da Costa e o Mar o pasado día 31 de maio para a análise conxunta da situación concesional das empresas do sector, a Confederación abordou a posibilidade dunha modificación da Lei de Costas na liña de amparar ás empresas xa preexistentes antes da entrada en vigor da Lei 2/2013 e que favoreza tamén a implantación de novas compañías da cadea mar industria alimentaria no dominio público marítimo terrestre; a transferencia da xestión da costa á Xunta de Galicia e a eliminación do apartado 4 do artigo 172 do Real Decreto 668/2022 que introduce elementos de inseguridade xurídica que se deben solucionar.

Pola súa banda, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico comprometéronse a seguir mantendo un diálogo permanente e construtivo cos representantes das empresas do sector mar-industria e a manter un novo encontro antes de final de ano no que se estuden expedientes concretos en aras de que se lles busque acomodo técnico e que as empresas en #cuestión poidan seguir operando na súa localización.

Fonda preocupación das empresas do sector


A publicación do novo Regulamento Xeral de Costas a principios do pasado mes de agosto supuxo un incremento do grao de preocupación das empresas que necesariamente deben desenvolver a súa actividade na ribeira do mar, e que se agrupan na Confederación Mar-Industria Alimentaria, ao ver seriamente comprometida a súa continuidade no dominio público marítimo-terrestre e constatar como o novo Regulamento de Costas incrementa aínda máis os niveis de inseguridade xurídica á que se vían sometidas coa  lexislación anterior, agora modificada.

Pensan que o obxectivo do Ministerio de Transición Ecolóxica é o da “renaturalización” de toda a costa española tendo en conta “exclusivamente os aspectos ambientais e obviando os sociais, económicos e culturais, así como os custos socioeconómicos que tal estratexia conlevaría”.

Tras a determinación normativa de redución dos prazos máximos totais de concesión de 75 anos para a acuicultura e 30 para o resto desde o inicio da mesma e incluídas todas as súas prórrogas “subxace de novo a intención de retirada do dominio – público marítimo terrestre de calquera actividade económica e empresarial, aínda que esta teña a imperiosa necesidade de situarse no devandito espazo para garantir a súa rendibilidade”.

A Confederación Mar-Industria Alimentaria advirte que  este prazo tan limitado “detraerá ou paralizará calquera investimento na ampliación ou modernización das empresas xa en funcionamento na zona costeira e disuadirá calquera intento de implantación de novas empresas do sector na nosa costa, véndose abocadas a buscar localizacións alternativas en países onde a súa zona costeira enténdase como un sistema complexo onde conviven a sustentabilidade ambiental harmonicamente coa social e económica”.

Esta fonda preocupación do sector canalizouse por parte da Confederación Mar-Industria Alimentaria nunha intensa rolda de reunións celebradas ao longo da pasada semana cos tres grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia e coas Conselleiras de Mar e de Medio Ambiente, obtendo en todas elas o apoio decidido de grupos políticos e Xunta de Galicia con respecto ao mantemento do tecido produtivo da cadea mar industria nas súas localizacións actuais na ribeira do mar.
 
.

 

 
 

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.