CEG

 

Os empresarios rexeitamos o anteproxecto de lei sobre teletraballo por desequilibrado e alonxado da realidade

Anteproxecto de Lei do Teletraballo

Tras a reunión mantida este mércores co Ministerio de Traballo e os sindicatos,  CEOE e  Cepyme consideramos que o Anteproxecto de Lei de Traballo a Distancia sometido polo Ministerio de Traballo a información pública concibiuse á marxe do diálogo social abeirando a necesaria implicación e participación dos interlocutores sociais na vida económica e social do país, prevista no artigo 7 da Constitución Española, e deu ao traste cos principios inspiradores do Acordo Marco Europeo: voluntariedade,  reversibilidad e acordo, todo para ambas as partes, persoas traballadoras e empresas.
 
O resultado é un texto desequilibrado, de enfoque  errático, apartado da realidade do tecido produtivo e das necesidades de empresas e traballadores, que lonxe de fomentar con garantías a utilización desta forma de organización do traballo podería  desincentivar a súa implantación en España e retardar a súa consolidación. Como consecuencia diso, é un enfoque que non achega a confianza e a seguridade necesarias para xerar investimentos e emprego.
 
É por iso que desde  CEOE e  Cepyme insistimos en que non se abriu o necesario debate sobre a regulación da que está chamada a ser unha forma de organización do traballo crecente e pedimos ao Ministerio de Traballo que rectifique e retorne á senda da mesa de diálogo.
 
A pesar da lexitimidade do Goberno para desenvolver a súa competencia lexislativa en solitario, é fundamental acordar a través do diálogo social unha regulación que permita ao teletraballo facer efectivas todas as súas potencialidades, incorporando o  vector da sustentabilidade no seu espírito e no seu articulado, e fomentando o protagonismo da negociación colectiva para a súa mellor adaptación ás distintas realidades que se viven nos diferentes sectores da economía e a sociedade. 
 
Un marco, en definitiva, adecuado para “aumentar a produtividade das empresas, mellorando ao mesmo tempo a situación dos traballadores, a conciliación familiar, e a capacidade de adaptación ás demandas da nova economía”, tal como recóllese no Acordo para a Reactivación Económica e o Emprego alcanzado a pasada semana polo Goberno da nación e os interlocutores sociais.

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.