CEG

 

Juan Manuel Vieites, proclamado presidente da CEG

Juan Vieites,  proclamado Presidente da CEG
Juan Vieites,  proclamado Presidente da CEG

O candidato Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa foi proclamado esta mañá presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tras a celebración da Asemblea Xeral Electoral na sede da patronal galega.

A candidatura de Juan Vieites, a única que concorría ao proceso electoral, obtivo 144 votos a favor, 12 en branco e 6 en contra, dos 179 vogais con dereito a voto. De conformidade co artigo 15 dos vixentes Estatutos da organización empresarial, os acordos da Asemblea Xeral adóptanse por maioría simple.

Tras a aclamación do recentemente estreado Presidente da CEG, e durante a súa intervención, Baptista de Sousa manifestou a súa intención de poñerse a traballar canto antes para cumprir cos obxectivos fixados no seu programa electoral e que se centran grosso modo en reforzar á patronal galega como representante do empresariado galego de maior importancia contribuíndo a conseguir unha maior relación coas administracións públicas e os axentes sociais; en impulsar a dixitalización, as enerxías renovables, a internacionalización e os proxectos Galicia-Norte de Portugal, etc…; en fomentar o Consello Asesor de empresas da CEG; en defender os piares básicos da economía –liberdade de empresa, unidade de mercado e defensa da libre competencia; e en apoiar ao tecido produtivo a través do Plan de Recuperación Europeo para España.

Juan Vieites é consciente do complicado reto que lle espera, pero “co apoio de todos, a través da unidade empresarial, defenderemos os intereses xerais do empresariado galego”. “Porque #ante as ameazas e incertezas actuais de posible desaceleración económica e social, sumada á sanitaria derivada da pandemia, precisarase un esforzo e traballo maior por parte de todos”, segundo expuxo Vieites Baptista de Sousa.

En definitiva, o recentemente proclamado Presidente da CEG vén traballar “ co apoio e colaboración de todos, formando un equipo profesional na organización empresarial adecuado para defender aos empresarios de Galicia”. 

Finalmente, Juan Vieites expuxo a necesidade de manter os  ERTEs e os plans de medidas de apoio á liquidez e a solvencia dos autónomos e empresas xestionadas polo  ICO ata que finalice a crise provocada pola pandemia; así como a de seguir moi de preto non só os fondos  Next  Generation senón tamén as axudas europeas plurianuais.

Proceso electoral

A celebración da Asemblea Xeral Electoral realizouse no domicilio social da CEG, en Santiago, admitíndose tamén a delegación de voto en remoto e o voto secreto en remoto, para evitar a superación dos límites de aforo.

Así, os socios con dereito a voto que constasen no censo electoral podían delegar o seu voto a través do sistema telemático establecido. Para a delegación de voto en remoto estableceuse un prazo que transcorreu entre as 12.00 horas e as 19.00 horas do pasado día 18 de xaneiro. Pola súa banda o voto en remoto púidose realizar desde as 09.00 horas do día 19 de xaneiro ata as 19.00 horas do día 20 de xaneiro.

Igualmente, aqueles membros da Asemblea que así o estimaron, puideron asistir e votar presencialmente en urna durante a celebración do proceso electoral esta mañá entre as 12.00 e as 12.30 horas.


 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.