CEG

 

“Debemos conseguir un tecido produtivo competitivo a nivel global, que contribúa á sostenibilidade e que xere valor e e emprego de calidade

Almorzo-coloquio no Nordés Club Empresarial
Almorzo-coloquio no Nordés Club Empresarial

“Debemos conseguir un tecido produtivo adaptado aos seus tempos, capaz de competir a nivel global, respectuoso e responsable co medioambiente, que contribúa cos seus produtos e procesos á sustentabilidade e á mellora do planeta e que sexa capaz de xerar valor que repercuta nos seus traballadores, en forma de emprego de calidade e na sociedade na que se integra”.

Desta forma arrincou o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, a súa intervención esta mañá no Xantar-Coloquio “Incerteza e Recuperación Económica” –organizado por Nordés Club Empresarial da Coruña- co que considera o principal desafío para a economía galega e española, nun ano crucial para conseguir a tan ansiada “consolidación definitiva da recuperación económica tras a pandemia”.

Unha vez establececidos os retos principais, Vieites debullou o que considera son as claves para conseguir afrontalos e conseguilos de forma exitosa nun auditorio no que estaban presentes a Xunta Directiva da entidade empresarial coruñesa e representantes dalgunhas das principais empresas galegas. Segundo o presidente da CEG, en moitos deses retos xa se estaba traballando antes da pandemia, tanto desde o ámbito privado como público, e por iso a Comisión Europea había posto en marcha en marzo de 2020 a “Estratexia para as pemes” en prol dunha Europa sostible e dixital, debido a que elas son “a columna vertebral da economía da UE” e por tanto “fundamentais para a dobre transición da UE cara a unha economía sostible e dixital”.

Para Vieites, a representatividade e importancia das pemes en España ou en Galicia non difire apenas dos datos agregados do conxunto da Unión Europea, polo que “debemos protexelas e coidalas como dinamizadoras esenciais do noso modelo económico e social”.

En palabras do presidente da organización empresarial galega “as empresas convivirán nos próximos anos con dúas estratexias relacionadas e interdependientes: por unha banda, conseguir a liquidez necesaria para sobrevivir e desenvolverse, e por outro, avanzar nos seus procesos de transformación sostible e dixital e mellora operativa”.

Para iso Galicia necesita, entre outras cousas, incrementar o peso do sector industrial sobre o PIB; pechar ciclos produtivos e obter máis valor engadido das materias primas e produtos; promover a dimensión das empresas; incorporar a innovación á compañía de modo sistemático, como base da mellora continua de procesos e de produtos; apostar pola dixitalización e automatización do tecido produtivo; mellorar a interacción e coordinación da universidade e o sistema de formación profesional coa empresa; integrar e cohesionar as necesidades das firmas e dos traballadores; e innovar e optimizar procesos e produtos, tendo en conta as limitacións de recursos (auga, combustibles…), e a necesaria sustentabilidade do planeta.

Dixitalización

Vieites incidiu particularmente na dixitalización como factor determinante de competitividade, polo que “debemos ser capaces de mobilizar o investimento público e privado para axilizar a transformación dixital do noso tecido produtivo xa que dará lugar á creación de novos produtos e servizos, mercados e modelos de negocio e tamén de novos empregos.

Fondos Europeos

Así as cousas, o presidente da CEG ten claro que é necesario aproveitar a “oportunidade extraordinaria e probablemente única que supoñen os Fondos Europeos” para abordar cambios fundamentais nas nosas empresas e de transformación do noso modelo produtivo.

Para iso “debemos ter en conta que “os investimentos” de modo illado non serán suficientes para desenvolver esa transformación, modernización e reforzo, senón que “deben ir acompañadas das reformas necesarias”, que poden incidir moito máis sobre o PIB que os investimentos; e que “é preciso que os investimentos sexan propiamente iso: investimentos”. Neste escenario, as pemes deben xogar un papel central e deben ser tidas en conta á hora de deseñar os instrumentos que articulen os Fondos europeos.

Licitacións Públicas

“A contratación pública supón unha porcentaxe moi importante do noso PIB e está chamada a ser unha da claves da recuperación”. Por iso, para o presidente da patronal galega, “debería ser obxecto de simplificación e axilización todo o proceso de contratación e execución, e cada licitación debe contar con recursos suficientes, que permita operar a prezos de mercado e por tanto cubrir os custos da empresa contratista sen prexuízo da imprescindible marxe de beneficio inherente a calquera actividade empresarial”.

Industria

Así mesmo, é preciso reverter a perda de peso do sector industrial galego sobre o PIB sufrido durante os últimos anos. “Alcanzar o 20% é un obxectivo imprescindible para que Galicia incorpórese ao tren das rexións máis desenvolvidas da UE”, sentenciou Vieites. Galicia debe ofrecer condicións idóneas para a atracción de novos proxectos empresariais e industriais.

“A iniciativa privada precisa seguridade xurídica, baixos niveis de burocracia e paz social, pero tamén apoio institucional e acollida no territorio como fonte de riqueza e prosperidade”. “Para a posta en marcha de novos proxectos industriais e o desenvolvemento dos que xa están en funcionamento é necesaria –segundo o presidente da patronal galega-, a posta a disposición de chan industrial suficiente a un prezo e calidade en parámetros idóneos e cunha tramitación áxil para a súa posta en produción”.

Fiscalidade

Juan Manuel Vieites referiuse igualmente na súa intervención á fiscalidade, expoñendo que “os empresarios de Galicia apostamos por un modelo que a reduza e simplifique, tanto en número de tributos como en presión, tanto a cidadáns como a empresas”. Isto permitirá unha maior marxe para o investimento e o consumo que á súa vez xerará maior riqueza e por tanto un incremento na recadación, explicou.

Infraestruturas

Ademais e desde a CEG, celébrase a chegada do AVE a Ourense desde o pasado día 21 de decembro, pero debemos seguir traballando para “que a Alta Velocidade chegue en tempo razoable ás demais grandes cidades de Galicia” en base ao factor comentado da competitividade, non debéndose superar para iso as tres horas e media de duración entre Madrid e o destino en cuestión. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia non se quixo esquecer na súa disertación do “Eixo Atlántico” como “exemplo da importancia que o ferrocarril pode xogar na vertebración e desenvolvemento do territorio”; nin do desenvolvemento do “Corredor Atlántico de mercadorías”, unha “infraestrutura ferroviaria clave para conectar os portos galegos e as mercadorías que se xeran na nosa comunidade e o resto do Noroeste español co resto de Europa”.

I+D+i

Así mesmo, “apoiar o investimento tanto público como privada en I+D+i será de novo un reto”, tendo en conta que tanto no conxunto de España como de Galicia séguense manexando indicadores cun amplo e desexable marxe de mellora.

Internacionalización

Por último, Vieites puxo o foco na importancia da internacionalización, xa que “é fundamental reforzar os mecanismos, sistemas e servizos de apoio ás empresas para mellorar a súa capacidade exportadora e de chegar a novos mercados”, reforzos destinados principalmente ás pemes, que permitan iniciar exportacións e abrir novos mercados a aquelas empresas que non teñan experiencia neste campo, así como avalar a consolidación nos mercados exteriores das empresas xa internacionalizadas.

 

 

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.