CEG

 

A patronal galega reclama armonizar a política fiscal coa UE para evitar perdidas de compdas de competitividade das empresas galegas

Armonización da política fiscal

Na Xunta Directiva de  CEOE, celebrada esta mañá en Madrid, e na que participou Antonio Fontenla –representante da Xunta de Vicepresidentes da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)-, valorouse a aprobación no último Consello de Ministros dos proxectos de Lei sobre as taxas que prevén gravar determinados servizos dixitais e as transaccións financeiras, e no que se refire ao imposto dixital para que as compañías tributen no mercado español, a patronal galega súmase á reivindicación de  CEOE e  Cepyme de que este debe abordarse de forma harmonizada desde a UE para evitar que afecte á competitividade de España, e por tanto de Galicia.

A CEG avisa da necesidade de que, en todo caso, evítese que acabe afectando a empresas españolas e galegas que xa pagan impostos e que por tanto atoparíanse nunha situación de dobre imposición.

Así mesmo, a patronal galega considera que a coñecida como Taxa  Tobin castiga de forma clara ás empresas españolas e galegas que operan en mercados regulados dentro do país.
Por tanto, consideramos que este novo imposto pode acabar movendo moitos investimentos cara a outros países ou cara a mercados non regulados, motivo polo cal insistimos na reclamación dunha harmonización co resto dos países europeos.

Ámbito laboral

Noutra orde de cousas, na Xunta Directiva de  CEOE tamén se abordaron varias cuestións moi relevantes da esfera laboral que, transcendendo a este ámbito, poden incidir de forma directa e grave no propio funcionamento da economía española e galega.  
O Ministerio de Traballo propuxo a modificación inminente dalgúns artigos do Estatuto dos Traballadores, entre eles o que regula a  subcontratación de obras e servizos (artigo 42), a pesar de que este punto non foi obxecto da última reforma laboral. 

A patronal galega sempre defendeu o valor das persoas traballadoras como elemento crave para a competitividade das empresas. Con todo, esta proposta, nos seus actuais termos, podería aparellar graves consecuencias para o tecido empresarial e o emprego, e por iso non podemos apoiala.

Na actualidade, a economía galega e española baséanse nun modelo xa consolidado de descentralización e colaboración, no que a maior parte das empresas e sectores delegan en diferentes niveis de  subcontratación tarefas e servizos especializados, logrando unha maior eficiencia e adaptación á contorna. Isto xerou un tecido empresarial moi sólido.
Con todo, unha reforma que limite as opcións de descentralización fará practicamente inviable a supervivencia de moitas das nosas empresas. 

Concretamente, se o Ministerio de Traballo aprobase a súa proposta para que toda a cadea de subcontratación adopte as condicións laborais da empresa principal, moitas empresas subcontratadas verían perigar a súa viabilidade e, con ela, moitos postos de traballo.

A isto engádese que non sería posible desde a empresa principal absorber todo o emprego que xeran estas empresas,  máxime no actual contexto de desaceleración. Por tanto, vemos claramente que a solución exposta polo Ministerio podería xerar riscos non medidos.
Con todo, despois dunha profunda análise, efectivamente existen uns efectos non desexados da reforma laboral de 2012 que se circunscriben á posibilidade de regular por convenio de empresa os salarios dos traballadores. Isto deu lugar a que un reducido número destes convenios estableza salarios por baixo do convenio sectorial, que non amparamos nin compartimos.

Para eliminar este efecto non desexado e non facer desaparecer do noso ordenamento unha figura crave como é a  subcontratación, desde a CEG sumámonos á proposta de CEOE e Cepyme de que as condicións salariais e de xornada das persoas traballadoras regúlense nestes casos a través da negociación colectiva sectorial, lexitimando ao convenio de empresa a regular as cuestións que  conciernen á súa organización interna.

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.