CEG

 

A patronal galega comprométese coa Estación de San Cibrao das Viñas, que é estratéxica para Galicia

Reunión con José Antonio Rodríguez Araujo

O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, comprometeu o apoio da patronal galega á Estación de Mercadorías Ferroviarias do Polígono San Cibrao das Viñas, demandada polo tecido empresarial ourensán e en particular polos polígonos da contorna da cidade e a  CEO. Así llo trasladou esta mañá ao presidente dos empresarios do Polígono San Cibrao, José Antonio Rodríguez Araujo, co que mantivo o primeiro encontro institucional entre ambas as organizacións, na sede da CEG en Santiago.

Precisamente foi a Estación de Mercadorías o principal proxecto tratado na reunión, considerado por ambos os empresarios estratéxico para Ourense e Galicia. 

Expón a construción dunha terminal de transporte de mercadorías nun terreo xa expropiado e contiguo á liña ferroviaria actual de Ourense a Zamora, situado a 6 quilómetros de distancia da capital da provincia. Situaríase nunha zona do perímetro do polígono e lindeiro coa Cidade do Transporte, potenciado así a  intermodalidad do movemento de mercadorías en Ourense. O custo estimado da actuación ascendería a 20 millóns de euros.

A nova estación, ademais de vantaxes para o desenvolvemento empresarial e comercial das empresas de San Cibrao e de toda a área industrial de Ourense, permitiría liberar a ocupación da zona de mercadorías da actual estación do  Empalme, dun 140.000 m², e que os empresarios consideran que está infrautilizada.  

O traslado das mercadorías a San Cibrao das Viñas permitirá outros usos para esta superficie, equivalente a uns 20 campos de fútbol como o do Couto, ben para mellorar a futura estación do AVE ou para goce cidadán.

A proposta de emprazar a estación en San Cibrao vén dada porque o seu polígono e os arredores, xunto coa próxima estación de Taboadela, moven o 90% das mercadorías da provincia, mentres que a actual de Ourense- Empalme apenas manexa o 10% das mesmas. Así pois, esta nova estación permitiría agrupar nunha soa as tres que reciben mercadorías na contorna da cidade: a actual de San Cibrao (de uso exclusivo da empresa Coren), a de Ourense- Empalme e a de Taboadela, que tamén podería obter outros usos.

E é que, en total, en menos de 6 quilómetros á redonda contorna a San Cibrao, hai 560 empresas, 12.500 traballadores e 6.500.000 m² de superficie de chan industrial, o que constitúe a área empresarial máis extensa de Galicia.

“É preciso que as administracións públicas –explicou Juan Manuel Vieites-, cooperen na execución deste proxecto que sen dúbida contribuirá a fortalecer o tecido empresarial e a competitividade das empresas emprazadas nesta área industrial e nas próximas, así como tamén redundará na  intermodalidad”. “Ademais, esta estación reforzaría a súa conexión con potenciais mercados de toda España e do resto de Europa”, engadiu.

O presidente da organización empresarial galega tamén recibiu información doutros proxectos nos que está a traballar a Asociación ourensá, entre eles a prolongación do acceso desde a A-52, recentemente inaugurado, ata a Cidade do Transporte (agora enlaza a autovía coa estrada nacional) e a ampliación do Polígono coa incorporación de 420.000 metros cadrados que actualmente pertencen ao Parque Tecnolóxico e para a que xa existe un acordo previo coa Xunta de Galicia. En canto á prolongación do acceso, é un dos proxectos presentados polo goberno galego ao Plan de Recuperación da Unión Europea.

A Confederación de Empresarios de Galicia xa lle trasladou no seu día á Xunta a necesidade de que Galicia aprobe unha lei de xestión e modernización dos parques empresariais, en liña coa necesidade dunha planificación estratéxica que posibilite o desenvolvemento industrial de Galicia ata situarse na contorna do 20% do PIB, e que valla para que este polígono teña un futuro plan de mobilidade.

Neste último sentido, Juan Manuel Vieites considera fundamental o aproveitamento dos fondos  Next Generation para conseguir unha mobilidade sostible, que vai en liña co plan sectorial de Ourense.

Datos de interese sobre a estación de mercadorías ferroviarias

As razóns que xustifican o proxecto.

A.    Tres estaciones de mercadorías para a pouca tonelaxe que se manexa na actualidade non son funcionais, senón custosas, polo seu mantemento.

B.    A estación-  Empalme está moi infrautilizada na súa vertente mercante e a nova estación de Alta Velocidade que alí se constrúe necesita de mellor aspecto, máis espazo, que aínda sobraría, mesmo, para outros usos cidadáns se se incorpora o da actual zona de mercadorías. 

C.    A localización no lugar onde se manexan actualmente o 90% (San Cibrao) das mercadorías de Ourense é o idóneo para a nova localización. As empresas situadas nos polígonos moven na actualidade máis de 3 millóns de toneladas anuais de mercadorías por estrada, equivalentes a uns 120.000 camións.

D.    A liña de Zamora, que quedará libre pola entrada en servizo do AV/AV, permite a utilización case exclusiva para mercadorías e o lóxico é que os operadores que circulen cara a Medina del Campo/Venta de Baños desde Galicia utilícena con máis frecuencia que a de León, que é máis antiga con peor trazado e compaxinando coa circulación de pasaxeiros. Ademais, o percorrido é de 160 quilómetros menos que por León.

Os polígonos beneficiados pola construción da estación na nova localización, son:

    Polígono de San Cibrao de 4,5 millóns de m², con 350 empresas situadas e 8.000 traballadores, cunha ampliación pendente de 400.000 m².
    Polígono de Pereiro de Aguiar con 602.000 m², 70 empresas e 1500 traballadores.
    Polígono Barreiros, de 446.000 m², 100 empresas e 2.500 empregados.
    Polígono de  Seixalvo, 943.000 m², 40 empresas e 600 traballadores.

O proxecto:

Exponse desde a optimización de recursos. Partimos duns terreos xa destinados a este fin, que  lindan coa Cidade do Transporte, de 103.560 m² de superficie, aos que engadimos unha superficie de 26.319 m² coa finalidade de deseñar unha estación de mercadorías acorde ás lonxitudes demandadas pola composición dos trens de mercadorías nun futuro xa inmediato (ancho europeo).
 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.