CEG

 

A CEG traslada ao secretario xeral de Infraestruturas e ao comisionado para o Corredor Atlántico a necesidade dunha rede de transportes moderna e adaptada para incrementar a competitividade de empresas e territorio

A CEG traslada ao secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Transportes e ao comisionado do Goberno para o Corredor Atlántico a necesidade dunha rede de transportes moderna e adaptada para incrementar a competitividade de empresas e territorio

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) mantivo un encontro co secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Francisco Javier Flores, e o comisionado do Goberno para o Corredor Atlántico do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, José Antonio Sebastián, para solicitar a información e a actualidade inmediata e o estado do Corredor Atlántico en canto a Galicia se refire. Nunha reunión mantida na sede da CEG, en Santiago, intercambiaron un extenso diálogo co presidente do empresariado galego, Juan Manuel Vieites e os distintos representantes provinciais e sectoriais das organizacións integradas e o consello asesor. 

A CEG trasladou a necesidade dunha rede de transportes moderna e adaptada para incrementar a competitividade das empresas e do territorio galego. Subliñan que é imprescindible "cohesionar territorialmente Galicia co resto de España e Europa, para o seu desenvolvemento económico. Os empresarios pedimos traballar como unha soa voz. Continuaremos o diálogo permanente e construtivo co comisionado e co Goberno".

Durante a cita, abordáronse cada un dos tramos críticos para as mercadorías, tanto os do propio Corredor como os de especial interese para a cohesión de Galicia en Europa. "É unha xanela de oportunidade, sobre todo pola situación periférica do noroeste peninsular, polo incremento previsto das mercadorías, desde a CEG espérase ter un papel máis importante, tendo en conta as necesidades empresariais e as voces respecto diso", subliñou o presidente da patronal. 

Vieites lembrou que o empresariado permanecerá leal e esixente. "Este é un gran plan, flexible, que atende a todas as sensibilidades. As autoestradas ferroviarias son principalmente de servizos non de infraestruturas novas. O Corredor Atlántico é un tema multimodal, transeuropeo, interoperable, que require a coordinación das administracións e a participación dos empresarios e empresarias". 

Desde a CEG explicaron que "Galicia é vital para o corredor. Sabemos a importancia do posicionamento do Goberno de España para iso e da súa defensa ante a Unión Europea. Esperamos que a presidencia española da UE sexa unha oportunidade que supoña o impulso definitivo ás infraestruturas de transporte de mercadorías que o noroeste e Galicia, en particular, necesitan".

Sinalan que é preciso que España faga valer a importancia do desenvolvemento e compromiso do Corredor Atlántico de Mercadorías en Galicia e isto tradúcese en proxectos concretos que a Unión Europea poida cofinanciar co mecanismo Conectar Europa, entre outros. Ademais, Galicia debe ser incorporada ao mapa que manexa a fiestra única de xestión do devandito corredor. Pero todo pasa por ter un Plan concreto para Galicia e para o Noroeste. Sen iso, dificilmente faremos valer os nosos intereses ante a Unión Europea".

Desde a Confederación de Empresarios de Galicia esperan coñecer, canto antes, o Plan Director do Corredor Atlántico, concretando prazos e orzamento, e consideran imprescindible que España promova a súa incorporación a todos os instrumentos normativos, de xestión e de financiamento da Unión Europea.

"Temos que lembrar, de cara á configuración dun novo Goberno, que Galicia se atopa nunha situación de partida desfavorable respecto doutros territorios da UE, pola súa incorporación tardía ao mesmo, o cal penaliza a competitividade das nosas empresas no mercado único europeo e no mercado mundial. Sináloo precisamente neste ano simbólico para Galicia, no que se cumpren 150 anos do primeiro ferrocarril galego",  explicou o presidente dos empresarios galegos.

Así mesmo, Vieites subliñou que "é inaprazable o pleno despregamento do Corredor Atlántico de mercadorías para contribuír á cohesión territorial do noroeste, e Galicia dentro do mesmo, co resto de España e coa UE. É imprescindible apostar pola intermodalidade e concluír a interconexión dos outros portos de interese xeral en Galicia co ferrocarril de mercadorías, ademais do da Coruña que xa está incluído. Hai que incorporar o noroeste no mapa de autoestradas ferroviarias deseñadas polo Goberno de España en relación coa Alta Velocidade, pechar definitivamente a conexión das principais cidades de Galicia coa meseta e conseguir por fin a conexión en tempos razoables". 

Tamén engaden que é imprescindible que España aposte pola conexión férrea con Portugal desde Galicia. E é preciso apostar pola especialización e coordinación dos aeroportos de Galicia, facilitando unha conexión aérea á comunidade autónoma en termos competitivos non só co resto de España, senón para saír a Europa e ao resto do mundo.

Juan Manuel Vieites recalcou a necesidade de axilizar as accións en todos os ámbitos. "Designar un comisionado para o Corredor Atlántico por parte do Goberno de España debe ser un acicate e garantía de que aquel se despregamento con maior axilidade e atendendo ás necesidades reais de cada territorio. Esperamos o Plan director canto antes. Manteremos unha liña directa e permanente de diálogo, que nos faga partícipes da súa definición, execución e do seu seguimento".

Desde a CEG teñen claro que do éxito na implementación do Corredor Atlántico como unha ruta de transporte eficiente e sustentable en Europa, "dependemos todos e beneficiarémonos todos, por tanto, é compromiso e deber de todos. Insistimos, en numerosas ocasións, que se require dun traballo coordinado entre entidades públicas e privadas, con outras comunidades autónomas, co Goberno do Estado, entre países e coa Comisión Europea. É a única fórmula para asegurar obxectivos e prazos razoables e certos".

Así mesmo, aproveitaron a presenza do secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para solicitar a aceleración do viaduto de Castro, infraestrutura que afecta as provincias da Coruña e Lugo. Neste sentido, falaron de pór o foco na necesidade de combater o despoboamento a través dunha rede de infraestruturas dignas, situar ao noroeste como un territorio competitivo capaz de atraer investimento e configuralo como nodo de conexión intercontinental. 

No encontro participaron o secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Francisco Javier Flores, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Branco, e a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e a directora da área de Fomento da delegación do Goberno en Galicia, Ana Quintairos; ademais dos distintos representantes provinciais e sectoriais das organizacións integradas e o consello asesor.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.