CEG

 

A CEG reivindica o papel protagonista da modernización da industria galega e das inversións produtivas na execución dos fondos europeos

Reuniones teleméticas do Comité Executivo e da Xunta Directiva da CEG no edificio multiusos de CEGASAL

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) reivindica o papel protagonista da modernización da industria galega e dos investimentos produtivos na planificación e execución dos fondos europeos, tras senllas reunións do Comité Executivo e da Xunta Directiva celebradas esta mañá  telemáticamente desde o edificio multiusos de  CEGASAL -asociación empresarial multisectorial galega integrada na patronal galega-, e dirixidas por Juan Manuel Vieites, presidente desta última.

Segundo a organización empresarial galega, debemos apostar firmemente pola industrialización de Galicia, un dos tres retos de competitividade a futuro sistematizados pola Unión Europea xunto coa transición ecolóxica e a dixitalización, e abordados durante os encontros polos representantes empresariais.

Así é que desde a CEG solicítase o apoio e compromiso do Goberno de España para que Galicia sexa partícipe dos proxectos estratéxicos e tractores que cos devanditos fondos desenvólvanse durante os próximos anos e iso contribúa en favor da devandita industrialización e en especial de determinadas comarcas e sectores especialmente afectadas pola reconversión industrial das últimas décadas.
Desde a Confederación de Empresarios de Galicia trabállase intensamente a través do Diálogo Social na configuración dos proxectos que desde Galicia debamos promover para o seu financiamento polo Plan de Recuperación e  Resiliencia, participando tamén nos Comités de Seguimento dos Programas Operativos ( FSE e FEDER) vixentes e nos que se incorporan os Fondos  REACT  EU, así como no deseño dos Programas Operativos que articularán as medidas para desenvolver durante o período 2021-2027.

Pero a realidade é que á organización empresarial galega preocúpalle que aínda non haxa un marco normativo coñecido sobre a maneira en que se van a xestionar os Fondos do Mecanismo de Recuperación e  Resiliencia. É necesario aclarar o rol para desenvolver por cada unha das administracións implicadas, os criterios de repartición e os mecanismos e procedementos para concorrer por parte das empresas coas súas propostas.

Favorecemento dos investimentos

Noutra orde de cousas, e segundo a CEG, a empresa galega necesita tamén dun marco que favoreza o investimento e o asentamento de novas instalacións industriais e que lle permita ser competitiva.

Por iso debemos poñer o foco en determinados factores que condicionan de maneira esencial as decisións empresariais e a viabilidade de proxectos e que a organización empresarial galega traslada con vehemencia ás administracións públicas:

•    Infraestruturas e chan empresarial

A pesar dos esforzos desenvolvidos polo Goberno autonómico, o empresariado galego segue percibindo diferenzas de prezo decisivas respecto a outras áreas da contorna da comunidade autónoma á hora de acceder a chan industrial e esta circunstancia debe liquidarse.

Así mesmo, debemos seguir traballando para que Galicia conte con infraestruturas que nos permitan mover mercadorías en tempos e custos competitivos. O ferrocarril e a súa conexión con portos e áreas industriais é unha condición para iso.

•    Tempo de tramitación administrativa
É necesario que a tramitación administrativa e en particular a coordinación entre diferentes administracións á hora de adoptar decisións sobre proxectos concretos para a posta en marcha ou ampliación dunha empresa cambie radicalmente.

A CEG considera que non nos podemos permitir o ter proxectos aparcados á espera de autorizacións ou permisos durante meses e ás veces anos. Necesitamos unidade de acción e unha xestión centralizada e próxima ao empresario que lle facilite a tramitación e soluciónea con rapidez, como xa fan outros países veciños. E é que a distribución competencial do Estado non pode ser un escollo que frustre ou atrase iniciativas tan necesarias neste momento.

•    O marco das relacións laborais
 
A realidade empresarial e social esixe un marco de relacións laborais que responda as necesidades do traballadores pero tamén ás das empresas. É imprescindible un marco o suficientemente flexible que dinamice o mercado laboral e permita á empresa responder as necesidades do mesmo. Pola contra, a empresa verase obrigada a limitar a súa contratación. É preciso cambiar o enfoque e por tanto ter en conta as necesidades de ambas as partes.

•    A normativa en materia de axudas e subvencións

Ademais, resulta imprescindible que as normas que regulen a xestión dos fondos europeos e demais recursos ao dispor do financiamento de proxectos empresariais teñan en conta a necesidade de clarificar o rol de cada administración, coa maior coordinación posible; reducir os tempos de tramitación e resolución ou establecer marcos flexibles e abertos, que permitan o encaixe dos proxectos que sexan viables e teñan calidade suficiente por parte das empresas, evitando deixar fose proxectos excelentes; aproveitar as posibilidades que ofrece a normativa comunitaria para que as axudas sexan atractivas en termos de cofinanciamento, gastos  elegibles, sistemas de xustificación ou de requisitos e obrigacións esixibles.

Finalmente, a CEG insiste en que necesitamos un marco fiscal que favoreza o investimento e a actividade empresarial.


Fondos  Next  Generation e financiamento europeo

Igualmente, no marco das reunións, o presidente da CEG deu a coñecer que o servizo de Información Comunitaria e Innovación da organización empresarial galega contará cunha unidade especializada para ofrecer información ás empresas en materia de Fondos  Next  Generation e financiamento europeo proveniente do Marco Financeiro Plurianual 2021-2027, así como dos programas de axuda directa que a Comisión Europea poña ao dispor das empresas e organizacións, co obxecto de canalizar á compañía cara a aquelas institucións, programas e convocatorias que poidan financiar os seus proxectos con recursos da Unión Europea.

Talento empresarial feminino

Por último, Juan Manuel Vieites quixo destacar o papel da muller emprendedora xa que “en pleno proceso de recuperación a presenza e o liderado femininos son máis necesarios que nunca para conseguir afrontar con éxito os novos retos económicos que se nos presentan”, tal e como quedou patente durante a celebración do Congreso organizado pola CEG “Talento Empresarial en Feminino”.

 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.