CEG

 

A CEG recorda que o Diálogo Social debería centrar agora os esforzos de Goberno e axentes sociais para acadar acordos na xestión eficiente dos fondos da UE para os vindeiros anos

Diálogo Social

A Confederación de Empresarios de Galicia lembra que o Diálogo Social debería centrar agora os esforzos tanto do Goberno como dos interlocutores económicos e sociais para negociar e alcanzar acordos que permitan xestionar de forma eficiente os Fondos da Unión Europea para os próximos anos en aras de afrontar a saída da crise derivada da pandemia da mellor maneira posible e liquidar os problemas e as prioridades económicas e sociais de España identificadas desde hai tempo.

A definición e consecución de obxectivos a longo prazo estarán moi condicionados por como salgamos da crise, para o que debemos aproveitar ao máximo os recursos que pon á nosa disposición a UE, tendo en conta que para iso debemos cumprir determinados compromisos nos que debemos centrar os nosos esforzos neste momento.
 
A organización empresarial galega considera que afrontar a saída da crise nos menores anos debe ser o obxectivo; tanto para as empresas, que lles permita retomar canto antes a creación de emprego e riqueza; como para os traballadores, que poidan manter o seu posto de traballo ou incorporarse de novo á actividade no mellor tempo posible; e para o propio Estado, para que a situación económica e financeira das arcas públicas non quede comprometida de maneira que impida a súa recuperación.

Para iso é necesario centrarse, en primeiro lugar, nos Fondos  REACT  EU de agora a 2023, de Recuperación e  Resiliencia deste ano a 2026 e nos Fondos Estruturais e o Marco Financeiro Plurianual da UE 2021-2027 e en cumprir os obxectivos que condicionan a recepción dos Fondos; posto que o cambio do modelo produtivo, a dixitalización ou a  descarbonización xa contan con obxectivos a medio prazo aos que se condiciona a recepción de Fondos da Unión Europea.

A CEG insiste en que non debemos perder de vista que a nosa capacidade e condicións de competitividade empresarial, xeración de riqueza e benestar social das próximas décadas vai depender en gran medida dos obxectivos que consigamos a curto e medio prazo. “É encomiable planificar a futuro –destaca Juan Manuel Vieites-, pero os nosos esforzos e obxectivos deberían centrarse a 6-8 anos vista”.

Neste sentido, a Confederación de Empresarios de Galicia coincide na necesidade de abordar os desafíos que o Executivo incorpora no plan “España 2050” e con moitas das metas expostas a nivel xeral como o aumento da produtividade ou a redución do desemprego, “pero non estamos en condicións de esperar 30 anos para abordalos, pois probablemente dentro de 10 anos xa non serían os mesmos”, expón o presidente da CEG.


Polo que respecta ao contido do documento e a falta de levar a cabo unha análise máis profunda, é preocupante o enfoque que nalgún dos aspectos incorpórase, cunha clara aposta por un Estado máis intervencionista e na liña das medidas xa anunciadas anteriormente polo Goberno. Así e por citar dous exemplos, referímonos ao incremento da presión fiscal sobre cidadáns e empresas e a unha maior rixidez das relacións laborais, dous elementos que xa de seu non favorecerán a atracción de investimento e a creación de empresas e en consecuencia, a xeración de emprego e riqueza, que é o que se precisa nestes momentos e ao longo dos próximos anos para reverter o endebedamento público e privado que a situación actual require.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.