CEG

 

A CEG pide medidas sanitarias e económicas á Administración estatal e autonómica ante a crise do coronavirus

Petición de medidas ao Goberno é á Xunta ante a crise do coronavirus

Desde a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e as catro patronais provinciais integradas queremos manifestar o noso total apoio tanto ao Goberno do Estado como ao da Xunta de Galicia, aos equipos sanitarios, ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e aos territorios que loitan contra o coronavirus, asegurando que todo o noso tecido empresarial, desde as grandes empresas ata as micropemes e os autónomos, cumpriremos con lealdade, responsabilidade, humanidade e tranquilidade as medidas impostas tanto como consecuencia do decreto de estado de alarma nacional como da declaración de emerxencia sanitaria en Galicia.

Igualmente, mentres confiamos en que as medidas adoptadas tanto polo Executivo nacional como pola Xunta de Galicia sexan eficaces para garantir a saúde de todos os cidadáns -a prioridade nestes momentos-, e para recuperar canto antes a normalidade, pedimos ao Goberno que na reunión do próximo martes adóptense as medidas urxentes que os empresarios expomos nos últimos días ao Executivo.

O Goberno de España ten que poñer en marcha mecanismos útiles e rápidos que garantan a liquidez ás empresas, especialmente ás pemes e aos autónomos, para evitar a súa quebra inmediata e que poidan manter a actividade protexendo o emprego, e por iso insistimos nos tres seguintes aspectos:

CUESTIÓNS DE ÍNDOLE LABORAL

Precísanse medidas urxentes de índole laboral, como se recolle no acordo subscrito entre empresarios e sindicatos, en especial a simplificación e axilización dos procedementos nos ERTEs con efecto retroactivo e o recoñecemento en situacións como o actual estado de alarma dunha forza maior para a súa presentación.

Ademais, demandamos que, ante a falta de liquidez provocada pola inactividade, suspéndase a obrigación de pago das cotizacións por parte da empresa, mentres que, ao lado da persoa traballadora, contémplese o acceso á protección por desemprego sen que estas axudas reduzan os dereitos que xa teñan acumulados. Consideramos tamén imprescindible facilitar a realización do teletraballo entendendo por cumprida a obrigación das empresas de avaliar os riscos coa autoavaliación realizada polo propio traballador.

APRAZAMENTOS E FRACCIONAMENTOS

Un segundo aspecto é o dos aprazamentos e fraccionamentos de pago de maneira automática e sen intereses por un prazo suficiente para todos os pagos tributarios que teñan que realizar as empresas que sufrisen de forma significativa unha caída nos seus ingresos ou un incremento dos gastos en 2020 polo COVID-19.

Neste sentido, o colectivo dos autónomos atópase nunha situación especialmente difícil que require tamén unha suspensión das cotizacións sociais, o abono das baixas desde o primeiro día e a articulación dunha prestación por cesamento a cargo dun fondo extraordinario.

AVAIS PÚBLICOS E PAGO DE FACTURAS

Por último, é absolutamente necesario e urxente poñer en marcha unha liña de avais públicos suficiente que facilite o acceso ao crédito por parte das empresas, especialmente de pemes e autónomos, e que as Administracións Públicas abonen de inmediato aos seus provedores as facturas pendentes e as que reciban, sen sequera esgotar os prazos que fixa a Lei de morosidade, así como que se aceleren as devolucións tributarias pendentes.

Somos conscientes de que esta crise sanitaria demanda todo o compromiso institucional, profesional, empresarial e cívico en xeral; un transo no que toda a sociedade española debemos permanecer unida. Neste punto tamén queremos destacar o impagable esforzo que está a levar a cabo o persoal sanitario que sostén nestes momentos a sanidade tanto pública como privada, e insistir en que a nosa comunidade autónoma en concreto e o noso país en xeral contan cuns dos mellores sistemas sanitarios do mundo para afrontar esta crise.

Sen dúbida entre todos seremos capaces de vencer esta epidemia, e cando así sexa, debemos ser capaces de volver á normalidade, recuperando canto antes a actividade económica a través dunha peza crave, as nosas empresas. 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.