CEG

 

A CEG participou nunha reunión co comisario europeo de Emprego e Asuntos Sociais, Nicolas Schmit 

A CEG participou nunha reunión co comisario europeo de Emprego e Asuntos Sociais, Nicolas Schmit 

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) participou nunha reunión co comisario europeo de Emprego e Asuntos Sociais, Nicolas Schmit. 

Na cita, os presentes intercambiaron opinións sobre economía social, retención de talento e o novo escenario ao que se enfronta o empresariado galego, español e europeo, facendo fincapé, dende a CEG, na necesidade de reter talento e de cubrir a demanda de postos vacantes. 

O presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, comentou que "corren tempos difíciles no económico. As empresas, empresarias, empresarios e os traballadores e traballadoras estamos nun constante proceso de adaptación. Hai temas no candelero imprescindibles como a retención do talento. O actual é un escenario no que Galicia ten potenciais que hai que estudar e explotar ao máximo. Institucións, entidades, administracións e o sector público e privado debemos cooperar para ser proactivos. Debemos xerar coñecemento e transmitilo, a través do diálogo social, é a única forma de alcanzar os estándares europeos e de que todas as rexións da UE transmitan aqueles métodos e claves máis importantes neste proceso evolutivo da economía, a empresa e o mundo laboral. A paradigma cambiou, é un feito". 

Nesta cita, abordáronse distintas cuestións, como o despoboamento. "Para combater o envellecemento, o despoboamento das provincias interiores e do rural, en Galicia, necesitamos medidas que apoien decididamente as iniciativas locais, como xa están a adoptar desde hai tempo no caso das Highlands de Escocia e apostando con maior intensidade por iniciativas como LEADER". 

Vieites trasladou a Schmit que en Galicia preocupa especialmente a falta de man de obra. "É alarmante a situación en varios sectores como a construción, o transporte; o metal, a automoción e o naval incluídos, a pesca extractiva, o comercio ou a hostalaría e ámbitos como as tecnoloxías da información e as telecomunicacións -TIC-). Xa se pasan as 15.000 vacantes tanto en empregos que esixen unha formación científica, tecnolóxica, de enxeñaría, matemática vinculados en moitos casos ao cambio dixital e á transición ecolóxica, pero tamén con traballos que esixen unha menor cualificación e ocupacións e oficios tradicionais nos que non hai substitución xeracional. Necesitamos políticas incentivadoras que informen e motiven aos nosos mozos de onde están os sectores empresariais estratéxicos, os nichos de emprego. Necesitamos tamén formación que achegue un valor engadido e estean en correspondencia coas necesidades das empresas". 

España está aínda lonxe de lograr que o 80% da poboación teña, polo menos, competencias dixitais básicas para 2030. 

En relación coa implementación do pilar europeo de dereitos sociais, desde a CEG consideran e así o trasladaron ao comisario que "España e particularmente Galicia, está a cumprir e avanzando de maneira decidida para mellorar a vida dos cidadáns e en particular os seus dereitos. En relación co capítulo de igualdade de oportunidades e acceso ao mercado de traballo contamos cunha normativa estatal e autonómica, acompañada de políticas adecuadas que van avanzando e evolucionando día a día a nosa realidade. Neste momento está en tramitación unha nova lei autonómica en materia de igualdade. En relación co capítulo de condicións de traballo xustas partiamos dunha situación de base positiva e que se evolucionou durante estes últimos anos, incorporando ao noso ordenamento xurídico as disposicións europeas. Cabe destacar o avance en materia de conciliación da vida persoal, laboral e familiar. E finalmente, en canto ao apartado de protección e inclusión social contamos cun sistema público solvente, pero que temos que adaptar aos novos tempos e ás novas necesidades para garantir a súa sustentabilidade", detallou. 

Con todo, o presidente dos empresarios galegos ha advertido que "non debemos ser conformistas. É necesario seguir avanzando e perfeccionando devandito alicerce europeo de dereitos sociais, pero sen perder de vista a necesidade de contar cun modelo produtivo que sosteña todo o sistema. É necesario incidir no achegamento da educación/formación ás necesidades empresariais para o que haberá que revisar a regulación da formación profesional, permitindo maior flexibilidade e integración na empresa e con mecanismos que permitan ás empresas, especialmente as pequenas e micropemes, non quedar fóra". 

Por último, en canto ao impacto dos fondos da UE na consecución de políticas de emprego e sociais máis eficaces, desde a Confederación de Empresarios de Galicia sinalan que participaron cos demais interlocutores sociais desde os primeiros programas operativos que se deseñaron e executaron en Galicia con eixos e medidas cofinanciados por Europa, na súa planificación e especialmente no seu seguimento, a través dos comités creados ao efecto.  

Por iso, aseguran que "coñecemos de primeira man a importancia que o financiamento europeo ha tido e segue tendo para a Cohesión Económica e Social de Galicia co resto da Unión Europea. Durante moitos anos perseguimos o alcanzar o 75% do PIB da UE e converxer cos países máis desenvolvidos do continente. Con axuda dos fondos demos pasos importantes cara á devandita converxencia. Aínda que é verdade que a ampliación cara ao leste de principios de século, cambiou radicalmente a nosa posición, non é menos certo que o noso país se transformou notablemente con axuda dos devanditos fondos".  

En todo caso, incidiu en que "aínda recibindo menos financiamento que nos primeiros anos de adhesión ás comunidades europeas en virtude da Política Rexional e a Política de Cohesión, seguimos recibindo unha inxente cantidade de recursos, que complementan os nosos fondos propios. Europa axudounos economicamente, pero tamén nos axudou a ordenar de modo coordinado cos demais países europeos nosa planificación e a aliñar obxectivos comúns, a través de plans e orzamentos plurianuais, desde a época do presidente da Comisión Europea Jacques Delors. O Pilar Europeo de Dereitos Sociais é desde 2017 unha folla de ruta no ámbito social para todos os estados Membros e que foi atendida co apoio financeiro da Unión Europea". 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.