CEG

 

A CEG e a CEL afirman que a fiscalidade pode xogar un papel fundamental no desenvolvemento de proxectos culturais

A CEG e a CEL afirman que a fiscalidade pode xogar un papel fundamental no desenvolvemento de proxectos culturais

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) organizou xunto coa Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) a xornada "Como reducir a factura fiscal investindo en cinema e espectáculos. Investimento a través de AIE e Contrato de Financiamento", a cargo de Patricia Motilla, socia de Andersen. 

O presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, incidiu en que "a cultura e o patrimonio cultural de Galicia é un tesouro coñecido, quizá non todo o suficiente, pero sen dúbida cunha marxe e potencial de aproveitamento importante. A industria cultural galega representa un sector estratéxico para o noso desenvolvemento social e económico. Para pór en valor e aproveitar os nosos recursos é fundamental tanto o papel das administracións como das organizacións privadas, en aras de impulsar e consolidar as iniciativas do tecido cultural galego".

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia ten en marcha un conxunto de actuacións, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), que permiten contribuír á estabilidade do sector, optimizar a xestión empresarial nos procesos de produción e distribución, dinamizar o mercado interior e promover a proxección exterior da cultura galega. Así as diferentes liñas de axuda, premios, circuítos e accións de promoción e formación son fundamentais para a dinamización e desenvolvemento do sector. Diso falou o titular da consellería, Román Rodríguez.

Vieites sinalou que "a fiscalidade pode xogar un papel fundamental para o desenvolvemento de proxectos culturais, promovendo a implicación de persoas e especialmente tamén das empresas. Con iso damos saída á necesidade de financiamento dos proxectos, pero tamén damos a oportunidade de que as persoas ou empresas poidan dar saída a unha sensibilidade cultural e a un compromiso social, cun alivio da súa carga tributaria.

É por iso, que desde a CEG non podemos máis que achegar o noso granito de area difundindo este marco, incluído no Plan de Impulso ao Sector Audiovisual que non sempre é suficientemente coñecido polas empresas e que ofrece como dicía, a oportunidade de situarse nun sector e realizar o seu compromiso coa nosa cultura, senón tamén de obter beneficios fiscais importantes".

Así mesmo, engadiu que "debemos aproveitar e potenciar esta sensibilidade e este compromiso e utilizar para iso todos os recursos e instrumentos que poidan favorecelo. Galicia está de moda e o desenvolvemento de produtos culturais na nosa comunidade nas súas máis diversas vertentes, convértense en embaixadores de primeiro nivel ao longo de todo o mundo".

O secretario xeral da CEL, Jaime López, destacou, durante a presentación da xornada, que "o sector cultural é en moitas ocasións o gran descoñecido. Polas súas particularidades, necesidade de creatividade e constante evolución, parece desenvolverse en xeral alleo ao resto dos sectores produtivos do país, ao día a día da, digamos, empresa convencional. Con todo, no caso de Galicia e segundo datos do Observatorio do Consello da Cultura Galega, supón un 3% do PIB e un 3,6 % do emprego da comunidade. Desde o ano 2011 o sector experimentou un crecemento do 65 % ao pasar de 21.400 traballadores aos 35.400 que agora operan nas diferentes actividades culturais. Uns datos que sitúan a Galicia como a quinta comunidade autónoma do país en canto a profesionais da cultura". 

Patricia Motilla é socia de Andersen e responsable da súa área de Cultura, Deporte e Entretemento. É licenciada en Dereito; máster en Asesoría Xurídica de Empresas polo IE, máster en Asesoramento Fiscal polo CEF e máster do curso de tributación de operacións financeiras organizado pola Bolsa de Madrid. 

Durante a xornada "Como reducir a factura fiscal investindo en producións audiovisuais e artes escénicas e espectáculos en vivo. Investimento a través de AIE e Contrato de Financiamento", explicou que o lexislador español está a estimular cada vez máis o mundo da cultura, "fundamentalmente debido a dous motivos: permite unha reactivación da economía e é unha penetración fácil no mercado do turismo".

Motilla detallou que "dentro deste estímulo, reguláronse unha serie de deducións fiscais que veñen recollidas no artigo 36.1 e 36.3 da Lei do Imposto sobre Sociedades, que permite o noso lexislador monetizarlas en favor dun capital privado pagador de impostos. Estas deducións valóranse desde dous puntos de vista diferentes:

O punto de vista da produtora, como vía de financiamento para o seu proxecto.

O punto de vista do investidor, é un produto financeiro de rendibilidade fiscal, tal e como o definiu Dirección Xeral de Tributos".

Os investimentos en producións españolas de longametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental, que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada darán dereito ao produtor a unha dedución: Do 30% respecto do primeiro millón de base da dedución. E do 25% sobre o exceso do devandito importe. Polo menos o 50% da base da dedución debe corresponderse con gastos incorridos en España, indica o artigo 36.1 da Lei do Imposto sobre Sociedades.

Ademais, detallou que "para que a industria audiovisual conte cunha gran fonte de financiamento, en España están permitidas dúas vías de monetización que permitan trasladar estes créditos fiscais aos investidores interesados en participar neste tipo de proxectos, as Agrupacións de Interese Económico e o Contrato de Financiamento. Así pois, son potenciais investidores nestes créditos fiscais as persoas xurídicas que sexan contribuíntes do imposto sobre sociedades e sexan pagadoras de impostos e as persoas físicas que obteñan rendementos de actividades económicas ou profesionais e sexan pagadoras de impostos".

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.