CEG

 

A CEG chama a proxectar o emprendemento xa dende as escolas como unha opción atractiva e de valor

A CEG chama a proxectar o emprendemento xa dende as escolas como unha opción atractiva e de valor

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) insiste, durante a presentación do Informe GEM 2022-2023, na necesidade de "promoción da imaxe do emprendedor e do empresario en positivo, de valor. Dita imaxe debe ser proxectada á sociedade desde a escola, presentando o emprendimiento como unha opción atractiva e valorada desde idades temperás".

A sede da CEG en Santiago de Compostela acolleu a xornada de presentación do "Informe Executivo GEM Galicia 2022-2023", organizada pola Confederación de Empresarios de Galicia, en colaboración coa Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela.

O presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, aproveitou este acto para lembrar que "os empresarios son a fonte primordial de xeración de riqueza e emprego, por iso non debemos descoidar a adopción de medidas necesarias para fomentar o emprendimiento e para facilitar a posta en marcha de iniciativas empresariais. Por iso, é necesario promover medidas que fagan posible que especialmente os máis novos poidan emprender". 

Entre elas, citou:
· Instrumentos de financiamento e garantías adecuadas para proxectos viables.
· Medidas que favorezan a sucesión de empresas e negocios, permitindo a cotitularidad durante períodos de transición.
· Axilidade e simplificación da tramitación administrativa necesaria para pór en marcha un negocio: coordinación entre administracións, procedementos sinxelos e resolución áxil.
· Formación adecuada e adaptada a quen queren emprender.

Desde a perspectiva empresarial en Galicia, especificamente, desenvolvéronse ecosistemas empresariais que apoian a creación de novas empresas. E observouse unha diversificación das industrias, a exploración de novas oportunidades cun enfoque en sectores como a tecnoloxía, a pesca e a agroindustria. A diversificación empresarial é vista como esencial para adaptarse ás cambiantes condicións económicas e para evitar a dependencia dun só sector.

"En Galicia, e resulta evidente, temos unha forza laboral altamente cualificada e unha longa tradición empresarial que fomentou o espírito emprendedor. Neste sentido, desde a Confederación de Empresarios de Galicia tentamos identificar os desafíos específicos que enfrontan as empresas nos diferentes sectores e comprender o seu impacto nos negocios, así como estar actualizados sobre as últimas tendencias e cambios na industria, para poder dar soporte durante o emprendimiento", explicou Vieites. 

"Debemos camiñar na senda do fomento da colaboración e a creación de redes entre empresas do mesmo ou de diferentes sectores. Isto pode abrir novas oportunidades de negocio e aumentar a capacidade das empresas para competir nun mercado cada vez máis global. 

De aí a importancia dos informes do GEM, onde sinalan que se observou un crecemento constante no fenómeno emprendedor en Galicia desde 2005. Isto suxire que Galicia continúa labrando unha contorna propicia para o emprendimiento, cun aumento na creación de novas empresas e oportunidades de negocio. 

A nosa misión, desde a CEG, é informar ás novas xeracións de onde están os sectores empresariais estratéxicos, os nichos de emprego; dirixir os esforzos cara á formación das persoas, aquelas que acheguen un valor engadido. Queda patente que fomentar a colaboración entre empresas, administracións, as nosas universidades e os centros de formación profesional, para identificar as necesidades do mercado e desenvolver programas formativos adaptados ás esixencias actuais e futuras, resulta imprescindible", subliñou. 

Tamén falou de que a profesionalización e a formación serán clave para desenvolver as habilidades e competencias necesarias para desempeñar un novo emprendimiento de maneira eficaz e eficiente, e para adaptarse aos cambios e as novas esixencias do mercado.

Doutra banda, lembrou que "nos últimos anos sufrimos un aluvión de normas, que viñeron a constituír unha sobrerregulación que dificulta a posta en marcha e desenvolvemento de proxectos empresariais e xeran unha crecente inseguridade xurídica, con fortes interaccións entre diferentes instrumentos e ás veces escasa coordinación. É necesario volver a un sistema de elaboración de normas sosegado, racional e cunha participación adecuada dos sectores e colectivos afectados. É necesario abandonar o sistema de regulación por decreto e optar por un sistema máis participativo, que permita dar resposta ás necesidades e fins da lei, sen prexuízo de considerar as necesidades das partes implicadas pola devandita regulación".

Por iso, detalla que é preciso avanzar na redución das cargas administrativas, especialmente sobre aquelas que sexan máis gravosas para as empresas, e evitar que a nova lexislación engada novas cargas que contrarresten outros efectos beneficiosos. 

"Apostamos por un modelo que reduza e simplifique o noso sistema fiscal, tanto en número de tributos como en presión, tanto a cidadáns como empresas. Isto permitirá unha maior marxe para os novos investimentos. E por unha redución da presión fiscal neste momento sobre as empresas e profesionais, como xa están a facer outros Estados veciños, que non comprometan a supervivencia do noso tecido produtivo".

A reforma fiscal que piden deberá articular un modelo que implique baixadas nos impostos e incentivos para atraer investimento e talento.

No evento participaron Juan Manuel Vieites, presidente dá Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela (USC); Elena Rivo López, conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. Loreto Fernández, directora do equipo GEM Galicia, e Isabel Neira, directora técnica do informe GEM Galicia, ambas as da USC, presentaron os resultados do informe executivo. María Bastida, profesora de Organización de Empresas E Comercialización da USC; Herminio Martínez, presidente de CEGASAL; Juan Acevedo, asesor xurídico de CEGASAL; e Farrah Lisa Meghazi, subdirectora xeral de Economía Social da Xunta de Galicia, estiveron presentes na mesa redonda sobre "Economía social".

SOBRE GEM Galicia

O GEM Galicia é unha organización cuxo obxectivo é o estudo do emprendimiento e a realización de informes anuais co apoio da Xunta de Galicia, e a colaboración da Confederación de Empresarios de Galicia. O equipo GEM ten a súa sede na Universidade de Santiago de Compostela, contando con investigadores do tres universidades galegas, que forman parte do Observatorio de Emprendimiento de España (Rede GEM Spain) e do consorcio GEM Global.
 

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.