CEG

 

A CEG advirte dun cambio de paradigma de modelo produtivo e apela a cambiar as políticas desincentivadoras e dirixir os esforzos cara unha formación que aporte valor engadido e en correspondencia coas necesidades das empresas

O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, participou nas xornadas sobre "O reto das vacantes en España" de CEPYME

O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, participou nas xornadas sobre "O reto das vacantes en España", organizada pola Confederación Española da Pequena e Mediana Empresa (CEPYME), en Madrid. 

Durante a súa intervención, Vieites lembrou que, de acordo coa última memoria do Consello Económico e Social de Galicia (2022),  Galicia sofre unha perda continuada da súa poboación. Desde o inicio da crise económica de 2008, a nosa rexión (que conta cunha poboación de 2,7 millóns de habitantes) perdeu 93.705 habitantes, unha redución do 3,4%, o que contrasta co incremento de 1,3 millóns de habitantes (2,9%) no conxunto do Estado. A isto hai que engadir a circunstancia da ruralidad, o 26,3% da poboación reside en zonas pouco poboadas cunha densidade de poboación inferior a 100 habitantes por quilómetro cadrado.

"Con este escenario é razoable pensar que o reto das vacantes na nosa comunidade autónoma increméntase con respecto a outros territorios de España que non sofren tales circunstancias. En Galicia destacan as alarmas manifestadas especialmente por varios sectores (construción, transporte, sectores como o metal, automoción e naval incluídos, pesca extractiva, comercio, hostalaría e ámbitos como as tecnoloxías da información e as telecomunicacións ?TIC-), que requirirán varios miles máis de novos empregados nos próximos anos. De acordo cos datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) en Galicia xa se pasan as 15.000 vacantes, dato que contrasta co dato da  taxa de paro do 11% (e unha taxa de paro de menores de 25 anos próxima ao 30%, en concreto 28,7%)", incidiu.

O presidente da CEG subliñou que hai que ter en conta, nesta análise, que "por unha banda os traballos que esixen unha formación científica, tecnolóxica, de enxeñaría, matemática, vinculados en moitos casos ao cambio dixital e á transición ecolóxica, e para os cales o sistema educativo e a formación existente non é capaz actualmente de xerar unha poboación cos coñecementos necesarios para dar cobertura a esas necesidades de traballo, debido principalmente ao crecemento exponencial desas necesidades na nosa economía, nos últimos anos. E doutra banda atopámonos con traballos que esixen unha menor cualificación e ocupacións e oficios tradicionais, principalmente no sector primario, servizos e construción, nos que non hai substitución xeracional. Trátase por tanto dun problema sociolóxico e económico, que require de solucións moi diferentes para afrontalos".

Neste sentido, advertiu que "é necesario que recoñezamos que en nos atopamos nun cambio de paradigma do  modelo produtivo, aínda que seguimos cunha gran dependencia do sector turístico e servizos, debemos aproveitar a oportunidade do cambio que supoñen a dixitalización e a transición ecolóxica para provocar novas oportunidades que xeren un valor engadido á nosa economía, novos recursos, moitos máis postos de traballo e de calidade". 

Para iso, segundo a CEG, é necesario contar cunha política que apoie ás empresas e ás persoas autónomas, que son as que xeran o emprego e a riqueza. Paralelamente a esta necesidade de contar con políticas de apoio á empresa, atopámonos con políticas desincentivadoras socialmente, que conducen a desenvolver unha cultura onde o espírito de sacrificio e a ilusión polo traballo están a perderse. 

"É necesario cambiar esas políticas desincentivadoras, informar os nosos mozos utilizando os recursos existentes, internet, medios de comunicación, etc. de onde están os sectores empresariais estratéxicos, os nichos de emprego, hai que dirixir os esforzos cara á formación das persoas, principalmente formacións que acheguen un valor engadido e estean en correspondencia  coas necesidades das empresas".

No entanto, lembrou que se trata dun reto global que afecta a toda Europa. Da última das Enquisas Europea de Empresas (ECS 2019) despréndese que o 77% das empresas tiveron dificultades para atopar empregados coas capacidades necesarias, sendo leste o problema máis importante ao que se enfrontan a cuarta parte das pemes europeas. 

Por iso, avalar o perfeccionamento e reciclaxe dos traballadores é o obxectivo fundamental que se persegue coa declaración deste ano como o Ano Europeo das Capacidades, que se estenderá ata maio de 2024. Entre as medidas para a consecución deste reto, desde a Confederación de Empresarios de Galicia destacan:

1.    Promover un investimento maior, máis eficaz e inclusiva na formación e a mellora profesionais a fin de aproveitar todo o potencial da man de obra e para axudar ás persoas a xestionar a transición entre dous postos de traballo, gozar do envellecemento activo, e beneficiarse das novas oportunidades que brinda a transformación económica que está a ter lugar.

2.    Reforzar a adecuación das capacidades mediante unha estreita cooperación cos interlocutores sociais, os servizos de emprego, as empresas e os provedores de educación e formación. 

3.    Encaixar as aspiracións e capacidades das persoas nas oportunidades do mercado laboral dedicando especial atención a activar a máis persoas para o mercado laboral, en particular mulleres e novas, especialmente os que nin estudan, nin traballan, nin reciben formación (ninis).

4.    Captar o talento de persoas de terceiros países coas capacidades que necesitamos, en particular reforzando as oportunidades de aprendizaxe e a mobilidade, e facilitando o recoñecemento das cualificaciones. 

Juan Manuel Vieites detallou, en Madrid, as solucións que se adoptaron no noso territorio. "En empresas que teñen dificultade para cubrir postos técnicos, en Galicia está a recorrerse por unha banda á Formación Profesional Dual, xa que é unha modalidade que permite adaptar a formación ás necesidades reais das empresas, sucede por exemplo nun sector tan tradicional como é o dos talleres mecánicos, e onde nos últimos tempos está a resultar difícil a cobertura de postos mecánicos. Hai que destacar a nova formación profesional intégrase na empresa e que toda ela será en alternancia e isto supón un reto especial para a nosa comunidade autónoma debido ao importante número de pemes e micropemes no noso tecido produtivo".  

"No noso país hai un grave problema de desaxuste entre oferta e demanda. Cun desemprego en menores de 30 duplicando a taxa europea, cun desemprego xeral do 13%, as empresas teñen problemas para atopar traballadores con cualificación, isto implica que os sistemas de cualificación non están a funcionar". 

Por iso, o presidente da CEG fixo alusión a que se modificaron ou están pendentes de modificación as principais normas que rexen o noso sistema educativo/formativo, a Lei de Educación, a formación profesional acreditable, a regulación da formación profesional para o emprego e tamén a Lei de Universidades. "Hai que ser críticos con algunhas das mesmas, especialmente as que non tiveron en conta o diálogo social e na medida na que non achegaron a educación/formación ás necesidades empresariais, pero hai aspectos que debemos traballar nas organizacións empresariais como medio para resolver o reto do que estamos a falar hoxe aquí, como na regulación da formación profesional, máis flexible e integrada nas empresas no sentido de ser toda a formación en alternancia, e iso obriga a establecer mecanismos que permitan ás empresas, especialmente as pequenas e micropymes, non quedar fóra", subliñou.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.