Reanudación de los trabajos de gestión de la biomasa y apertura de los mercados de ganado

22/05/2020
Reanudacion_de_trabajos

Reanudación de los trabajos de gestión de la biomasa y apertura de los mercados de ganado
 

Se reanudan los mercados de ganado y los trabajos de gestión de la biomasa en Galicia

REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GESTIÓN DE LA BIOMASA Y APERTURA DE LOS MERCADOS DE GANADO
  • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020 relativa á xestión da biomasa, limpeza, roza e mantemento tanto en montes e terreos forestais, ou en predios en solo rústico que alberguen especies vexetais leñosas ou herbáceas, como nos predios existentes en solo urbano, urbanizable e de núcleo rural en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 16 de maio. DOG nº98 de 22 de mayo de 2020
  • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020 relativa á apertura dos mercados de gando en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 16 de maio. DOG nº98 de 22 de mayo de 2020
  • CEG-Logo_Notas  Nota resumen elaborada por la Confederación de Empresarios de Galicia
Categorías