CEG

 

EURES-T 2018

Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e a Confederación de Empesarios de Galicia para o desenvolvemento de actividades de información e difusión do EURES Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal durante o ano 2018.

Partes asinantes:

Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e a Confederación de Empresarios de Galicia

Obxecto:

Establécense as condicións polas que se regula a cooperación entre ambas entidades para a realización das actividades que figuran no Convenio VS/2017/0392, relativo  á aprobación pola Comisión Europea e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria do orzamento e subvención comunitaria para EURES Transfronteirizo Galicia - Norte de Portugal

Prazo de duración:

01.01.2018 – 31.12.2018

Obrigados á realización das prestacións:
  • CEG: realización das accións
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria: pago da axuda
Obrigación económica concertada:

39.320,60 €, dos cales a Consellería de Economía, Emprego e Industria aporta 35.388,54€ e a CEG 3.932,06 €.

TwitterFacebook

Usamos cookies no noso sitio web para soportar características técnicas que melloran a súa experiencia de usuario.

Tamén usamos servizos de análise e estatísticas.